مهارت‌های مدرس

پویان بیکران

محقق و تحلیلگر بازارسرمایه

سلام

من پویان بیکران هستم

محقق و تحلیلگر بازارسرمایه با چندین سال سابقه فعالیت حرفه‌ای در بازارهای مالی ایران و جهان