مهارت‌های مدرس

ACD
استراتژی های ACD
مشاور بازار سرمایه

علی ذکایی

محقق و توسعه دهنده روش ACD

استاد علی ذکایی محقق و توسعه دهنده روش ACD در ایران
استاد ذکایی تجربه طولانی در استفاده از این استراتژی دارند و توانسته اند سود قابل توجهی در بازارهای سراسر منفی اخیر کسب کنند.